divendres, 10 d’octubre de 2008

La castanyada a la nostra escola


a Castanyada és una festa popular de Catalunya que se celebra el dia de Tots Sants, tot i que darrerament se n'ha desplaçat la celebració a la vigília d'aquesta diada, o a altres dies propers. Com el halloween dels països anglosaxons, prové d'una antiga festa ritual funerària. Consisteix en un àpat en que es mengen castanyes, panellets, moniatos i fruita confitada. La beguda típica de la 'castanyada' és el moscatell. Pels volts d'aquesta celebració, les castanyeres venen al carrer castanyes torrades i calentes, i generalment envoltes en paper de diari. En molts llocs, el dia de Tots Sants, els confiters organitzaven rifes de panellets i fruita confitada.

Sembla que el costum d'ingerir aquestes menges -altament energètiques- prové del fet que durant la nit de Tots Sants, vigília del dia dels morts, es tocava a morts sempre seguit fins a la matinada; amics i parents ajudaven els campaners a fer aquesta dura tasca, i tots plegats consumien aquests aliments per no defallir.

Se sol representar amb la figura d'una castanyera: una dona vella, vestida amb roba pobra d'abric i amb mocador al cap, davant d'un torrador de castanyes per a la venda al carrer.

Hom recorda que anys enrere en alguns pobles de Catalunya s'acostumava a buidar carabasses o pebrots i se'ls guarnia amb una espelma encesa en el seu interior. Es col·locaven llocs no gaire il·luminats on se sabia que hi passava gent la nit de Tots Sants, per a esporuguir-los, especialment a la canalla. És una pràctica que s'ha perdut.

dimecres, 1 d’octubre de 2008

1er. Aniversari de l'escola bressol Municipal el Patufet
Des de la Junta de l'AMPA volem felicitar-vos a tot l'equip de professionals per aquests 1er. aniversari de dedicació a l'educació als nostres nens i nenes i desitgem que passeu un bon aniversari.

divendres, 26 de setembre de 2008

Acord de la Junta de l'AMPA

Benvolgudes famílies,

Us informen que a la reunió de la Junta de l’AMPA de ahir 25 de setembre, es va decidir per unanimitat, interposar un recurs de reposició contra l’acord del Ple en relació a la resolució de les al•legacions al Reglament de Règim Intern de l’Escola Bressol Municipal, El Patufet, presentades per la Junta de l’AMPA.

I més concretament en la proposta presentada per l’AMPA 15.2 que feia referència a:

Article 15.2. s’hauria d’afegir a l’article els següent articulat:

15.2.- Les tècniques auxiliars es distribueixen, com a mínim , de la següent manera:

+ 4 mesos a 1 any: 1 tècnica auxiliar.
+ 1 any a 2 anys: 1 tècnica auxiliar.
+ 2 anys a 3 anys: 3 tècniques auxiliars.


Atès que l’acord del Ple no desestima aquesta al•legació – 15.2-, entenem que existeix on error en la transcripció del punt aprovat

Articulat aprovat pel Ple

15.2.- Les tècniques auxiliars es distribueixen d’acord a la normativa vigent.


Podeu consultar la totalitat de les al•legacions presentades en aquest mateix bloc.


Salutacions,

La Junta de l'AMPA

dimecres, 2 de juliol de 2008

FESTA DE FI CURS

Pares, mares i familiars dels ‘Patufets’,

S’acosta la festa de fi de curs, i volem convidar-vos de manera més formal, així que aquí us detallem totes les activitats que farem el proper Divendres, 4 de juliol, de 18:00 a 21:00 a la festa FI DE CURS de l’E.B.M. El Patufet, que l’AMPA ha organitzat amb tota la il•lusió.

Inflables, tallers de maquillatge, banderes amb el nou logo de l’escola, música i balls... tot adreçat a que els més Patufets es diverteixin i facin coses diferents!

Farem un bon reportatge fotogràfic per tal de no oblidar cap detall.

Podreu comprar samarretes, bates, bosses, pitets.... amb el nou logo de l’Escola.

Tallarem el carrer de l’escola i............. Botifarrada per a grans i petits!!

Venda anticipada de tiquets (entrepà de botifarra i beguda), del 30 de juny al 3 de juliol a l’entrada de l’escola.
Preus anticipats: 2,5€ adults - 1€ nens

També podreu comprar els vostres tiquets a la mateixa festa.
Preus: 3€ adults - 1€ nensTota la família esta convidada.

Us hi esperem!!!!

dilluns, 2 de juny de 2008

COMUNICAT PELS FETS DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

AMPA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL PATUFET
COMUNICAT PELS FETS DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Davant dels fets esdevinguts durant el procés de preinscripció i posterior sorteig de desempat, la Junta de l’AMPA vol fer públic el següent comunicat:

1) La responsabilitat del procés de preinscripció és de l’Ajuntament, i és l’Ajuntament el que ha de vetllar perquè les normes que regeixen el procés de preinscripció es compleixin.
2) Segons el decret 349/2008 de la Generalitat de Catalunya, el sorteig s’hauria d’haver fet abans del dia 28 de maig, tal com marca l’annex 5 d’aquest decret i que reproduïm textualment:
Annex 5
Sorteigs públics per determinar l'ordenació de sol•licituds
Llars d'infants
En el cas que els ajuntaments estableixin un calendari propi, faran pública la data del sorteig abans del dia 18 d'abril, al mateix temps que la resta del calendari.
En els casos que l'ajuntament corresponent no estableixi un calendari propi, el sorteig públic es realitzarà a cada centre, entre el 23 i 27 de maig, en el lloc, data i hora que cada centre determini. Aquests llocs, dates i hores es faran públics al tauler d'anuncis del centre abans del 5 de maig.

3) La validació dels expedients, així com la seva justa puntuació, correspon a l’Ajuntament, per la qual cosa la validació dels expedients s’hauria d’haver fet abans del sorteig, tal com marca la normativa.
4) El sorteig que es va fer el dia 28 de maig per extreure el número de desempat va ser totalment transparent i amb tots els números dels expedients dins la urna. Va ser una de les mares allà presents qui va extreure aquest número.
5) Que la llista final dels expedients publicada amb la seva puntuació definitiva no afecta al sorteig, ja que no es va canviar cap número de expedient.

Sant Quirze del Vallès, a 2 de juny de 2008.

La Junta directiva

dimecres, 28 de maig de 2008

Programes educatius complementaris

Benvolgudes famílies i ciutadans/es de Sant Quirze del Vallès:

Ens posem en contacte amb vosaltres per comunicar-vos que el proper Dijous 29 de maig durem a terme a la nostra escola la segona xerrada dels programes educatius complementaris, espai de pares i mares, en horari de 17:00 a 18:30 de la tarda.

La xerrada serà reconduïda per infermeres del servei de pediatria del CAP de Sant Quirze del Vallès i es tractaran temes d’especial interès com nutrició i primers auxilis.

Esteu tots convidats a assistir-hi.

Si veniu amb els vostres fills l’escola disposarà de servei de canguratge.

Esperem la vostra assistència!!!

Moltes gràcies.

AL·LEGACIONS A L’ORDENANÇA DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL PATUFET.

AL·LEGACIONS A L’ORDENANÇA DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL PATUFET.
A alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès


Albert Galceran Borrull com a president l’Associació de Pares i Mares de l’Escola Bressol Municipal el Patufet de Sant Quirze del Vallès, i d’acord allò que estableix la normativa, com a part interessada i en representació de la junta, compareix i


EXPOSA

I.- Que mitjançant Anunci de 20 de març de 2008, publicat en el DOGC núm. 5112 de 16 d’abril de 2008, l’Ajuntament de Sant Quirze va sotmetre a informació pública per durant trenta dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació última al Butlletí Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a fi i efecte que es pugui examinar i presentar les al·legacions que es cregui adient al REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL PATUFET.
II.- Que havent estat consultada per aquesta Associació la documentació relativa a aquest tràmit, formulen en temps i forma les següents

A L· L E G A C I O N S


Primera.- Que una vegada assabentats de l’aprovació inicial del Reglament de Règim intern de l’Escola Bressol Municipal el Patufet (en endavant RRI), pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 28.02.2008, la Junta de l’Associació ha examinat la documentació per elaborar les al·legacions que s’exposem i presentats els punts generals en l’Assemblea General de Pares i Mares convocada al passat 25 de març a l’escola.

Segona.- Tal i com s’exposa a la Introducció del RRI és una eina que ha de servir per regular la vida interna del centre i establir de forma clara i coherent les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunicat educativa.
Per tant el desenvolupament i aplicació d’aquest Reglament és basarà, a més dels principis ja aprovats al document, sobre el principi assegurar per part de l’Ajuntament la recerca activa de formules que possibilitin la gratuïtat de l’educació de 0 a 3 anys a les escoles municipals, del poble.

Tercera.- Que l’Associació de Pares i Mares de l’Escola Bressol Municipal el Patufet de Sant Quirze del Vallès (en endavant AMPA) , defensa la participació de la comunitat educativa i l’esforç compartit que ha de realitzar les famílies, el professorat, els centres, les administracions i la societat en conjunt constitueixen el complement necessari per assegurar una educació de qualitat amb equitat.

Per tant per a promoure la participació efectiva i activa de la comunitat escolar, proposem que és modifiquin, per tal d’ajustar-se a la realitat existents, els següents articles:

Capítol II: Organigrama
Article 3.2 s’hauria d’afegir a l’article els següent articulat:

Article 3.2.- La gestió de l’escola la porta a terme conjuntament l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i el concessionari, amb la participació activa dels òrgans de participació recollits al Capítol X d’aquest reglament.

Article 3.6 s’hauria d’afegir a l’article els següent articulat:

Article 3.6.- L’escola disposa d’un servei de cuina pròpia amb personal contractat per una empresa externa i un de neteja contractats pel concessionari, sota la supervisió de la Direcció de l’escola. El Consell de Participació crearà una Comissió de Seguiment d’aquest serveis, on hi pot participar l’AMPA.

Capítol IV: Infrastructura.

Article 10.1.4- s’hauria d’afegir a l’article els següent articulat:

10.1.4- Les aules per a nens de 4 mesos a 1 any podem ser utilitzades com espais per al servei de menjador i de descans. Així com també es podrà utilitzar la sala polivalent com espai per realitzar psicomotricitat, treball per racons, menjador i dormitori, sempre d’acord amb la normativa vigent.

Article 10.2.- s’hauria d’afegir a l’article els següent articulat:

10.2.- El centre educatiu, d’acord a la normativa vigent, disposa d’espais comuns per a tots els nens i nenes i llurs famílies.

Capítol VI: Organització i funcionament.


Article 12.2. s’hauria d’afegir a l’article els següent articulat:

12.2.- Per tal de donar respostes a les famílies i donat que no és una escola de proximitat, s’han establert uns marges d’entrades i sorties.

Article 12.2.2. s’hauria d’afegir a l’article els següent articulat:

12.2.2. Sortida matí: d’11.50 a 12.15h.; i sortida tarda: de 16:40 a 17:15 h.


Article13.1.- s’hauria de redactar un nou articulat:

Article13.1- Donada la titularitat de l’escola i d’acord a la normativa vigent, el concessionari de l’escola ofereix uns serveis d’acollida segons les necessitats de les famílies que sigui prou flexible de dur-ho a terme: servei d’acollida de matins de 7 a 8, menjador i servei d’acollida de tardes de 17.00 h a 18.00 h.Article 14.1. s’hauria d’afegir a l’article els següent articulat:

Article14.1.- El calendari de l’escola , a proposta del consell de participació, l’aprovarà l’ajuntament per a cada curs vigent.

Article 15.2. s’hauria d’afegir a l’article els següent articulat:

15.2.- Les tècniques auxiliars es distribueixen, com a mínim , de la següent manera:

+ 4 mesos a 1 any: 1 tècnica auxiliar.
+ 1 any a 2 anys: 1 tècnica auxiliar.
+ 2 anys a 3 anys: 3 tècniques auxiliars.Article 20.2. s’hauria d’afegir a l’article els següent articulat:

20.2.- Si l’accident requereix una visita al centre mèdic per realitzar la cura, és comunica a la família que s’avisa una ambulància; durant el trajecte l’acompanyarà una educadora fins que arribi la família.


Quarta: Que l’AMPA, un cop examinada la documentació del RRI, ha constatat que la formulació que planteja l’article 18.2 per la pèrdua automàtica de la plaça, pot deixar en indefens a les famílies.
L’Ajuntament de Sant Quirze com a titular de l’escola, ha de garantir a les famílies ,que el procés per arribar a la pèrdua automàtica de la plaça comptarà amb totes les garanties per justificar la no assistència

Cinquena: Atès el Decret 282/2006 de 4 de juliol, per qual es regulen el primer cicle de l’educació i els requisits dels centres, publicat al DOG número 4670, amb data 06.07.2006, que té com Objecte els principis, els objectius i les competències educatives del primer cicle de l’educació infantil, infants de zero a tres anys.
Volem manifestar el nostre desacord per la penalització econòmica sistemàtica a les famílies que aquest reglament estableix obligant a les famílies a un pagament anual per tindré dret a la plaça escolar municipal, en forma de matricula.
Entenen que el primer cicle de l’educació infantil, consisteix en tot un cicle, continuat i sistemàtic, que permet a les famílies ,d’acord la normativa vigent, una vegada l’alumnat està admès tingui el dret a realitzar tot el cicle al mateix centre públic. I que aquest dret no estigui regulat en forma de pagament anual per reserva de plaça escolar.

En conseqüència, reclamem que els alumnes matriculats en el curs actuals i que volen la continuïtat de la plaça, només hauran de confirmar mitjançant la signatura d’un document de confirmació de plaça per al curs següent.

Per tot l’exposat,S O L · L I C I T E M: Que tingui per presentat aquest escrit, l’admeti i en llurs mèrits, tingui per formulades les al·legacions contingudes en el cos del present escrit i acceptant-les, acordi resoldre-les en el sentit exposat.Sant Quirze del Vallès , 23 de maig de 2008Albert Galceran Borrull

President l’AMPA
Escola Bressol Municipal el Patufet